Na Slovenskem je veliko svetih krajev, ki spominjajo na trpljenje ljudi med drugo svetovno vojno.

Begunje na Gorenjskem so idilična vas pod goro Begunjščica, sedem kilometrov severno od Radovljice. V mogočni graščini Katzenstein sredi naselja so bili v času nacistične okupacije gestapovski zapori.

V letih od 1941 do 1945 je šlo skoznje 11.477 zapornikov, večinoma pripadnikov odporniškega gibanja z Gorenjske, pa tudi iz ostalih slovenskih pokrajin.
Muzej talcevOstal je spomin na strah, negotovost ter nečloveška mučenja v preiskovalnih postopkih. Mnogi zaporniki so bili poslani v koncentracijska taborišča, po večini v Dachau in Mauthausen. Skrajna nacistična oblika zatiranja svobodoljubja pa je bilo streljanje talcev. Iz begunjskih zaporov je bilo tako usmrčenih 849 ljudi.

Dne 4. maja 1945 je Kokrški odred partizanske vojske zavzel begunjske zapore in osvobodil 632 jetnikov. Na ta dan imajo v Begunjah vsako leto praznik, ki ga počaste s spominsko svečanostjo.
Muzej talcevV graščini Katzenstein z zanimivo zgodovino od 14. stoletja dalje je zdaj Psihiatrična bolnišnica, v njenem severozahodnem traktu, kjer so bile med drugo svetovno vojno celice na smrt obsojenih, pa je urejen spominski muzej.

Ohranjeni in predstavljeni so pretresljivi zapisi jetnikov na stenah jetniških celic in okupatorjevi oglasi o streljanju talcev.

Dokumentarno gradivo in drugi predmeti prikazujejo življenje internirancev in izseljencev v zaporih in nekaterih koncentracijskih taboriščih v letih 1941–1945 in nacistična grozodejstva nad domačim prebivalstvom.

V parku in v bližnji dolini Draga je urejeno grobišče 667 talcev in partizanov. Obeležji sta bili urejeni po načrtih arhitekta Edvarda Ravnikarja. Umetniške skulpture Pripornik in Talec iz brona ter Talka iz kraškega marmorja v graščinskem parku so dela akademskega kiparja Borisa Kalina (1951 in 1954).
zvon iz župnijske cerkve
Kot svojevrsten spomenik je predstavljen tudi nekdanji zvon iz župnijske cerkve, ki ga je leta 1923 vlila Kranjska industrijska družba.